Femfaktormodellen

hvilken personlighet har du?

Femfaktormodellen er anerkjent for å være den den mest presise måten å skildre en personlighet. Den ligger til grunn for veldig mye annen forskning på feltet.

Denne quizen, bestående av 25 spørsmål, er sentrert rundt et scenario der du er en masterstudent på jakt etter jobb. Ta denne testen for å finne ut hvor godt du scorer innenfor de fem områdene: Åpenhet, planmessighet, ekstroversjon, medmenneskelighet, nevrotisisme.

Personlighet og SelvMenneskelige metrikkerPersonlighetPsykologisk test
DinOCEAN personlighetstestviser at:
Evaluerer...

Prøv på nytt