האם אתם חכמים יותר מתלמידי בית ספר יסודי? (98% מהמבוגרים נכשלים במבחן הזה)

98% מהמבוגרים נכשלים במבחן הזה

אספנו מבחנים שגרתיים מכיתות בית ספר יסודי ב-10 מדינות שונות כדי לנסח את המבחן הזה. לאחר שבדקנו אותו על מדגם של משתתפים בוגרים, רק 2% מהקבוצה הצליחו לענות על כל השאלות בהצלחה.

בבקשה אל תשתמשו באינטרנט או תשאלו חברים כדי לגלות את התשובות בזמן המבחן! בהצלחה!

ידעידע כללימבחן קשה30 הטובים ביותר
מידת ההצלחה שלכם בידע של בית ספר יסודי היא
מנתח...

נסו שנית