1/?

האם אתם חכמים יותר מתלמידי בית ספר יסודי?

98% מהמבוגרים נכשלים במבחן הזה

אספנו מבחנים שגרתיים מכיתות בית ספר יסודי ב-10 מדינות שונות כדי לנסח את המבחן הזה. לאחר שבדקנו אותו על מדגם של משתתפים בוגרים, רק 2% מהקבוצה הצליחו לענות על כל השאלות בהצלחה.

בבקשה אל תשתמשו באינטרנט או תשאלו חברים כדי לגלות את התשובות בזמן המבחן! בהצלחה!

KnowledgeGeneral knowledgeDifficult QuizTop 30
מידת ההצלחה שלכם בידע של בית ספר יסודי היא
מנתח...

נסו שנית