1/?

האם אתם חכמים יותר מתלמידי בית ספר יסודי?

98% מהמבוגרים נכשלים במבחן הזה

אספנו מבחנים שגרתיים מכיתות בית ספר יסודי ב-10 מדינות שונות כדי לנסח את המבחן הזה. לאחר שבדקנו אותו על מדגם של משתתפים בוגרים, רק 2% מהקבוצה הצליחו לענות על כל השאלות בהצלחה.

בבקשה אל תשתמשו באינטרנט או תשאלו חברים כדי לגלות את התשובות בזמן המבחן! בהצלחה!

[ Knowledge ]
מידת ההצלחה שלכם בידע של בית ספר יסודי היא
מנתח...

נסו שנית