Vilket relationsanknytningsmönster har du?

Anknytningar används ofta i psykologi för att utvärdera de band som förbinder oss med andra människor. Anknytningsmönster bildas ursprungligen genom det förhållande vi har med våra föräldrar under barndomen. Vi bär dem in i vuxenlivet där de påverkar våra mellanmänskliga relationer. Så, vad är ditt anknytningsmönster?

Gör detta testet för att ta reda på det!

RelationerKärlekFöräldraskapPersonlighetRelationer
Ditt anknytningsmönster är:

För att se hur det gick för andra personer som tog detta test, vänligen följ arealme Svenska.

Igen