מבחן התאמת השמות

הכניסו שני שמות

ו-
יחסיםשאלון שם
מנתח...

נסו שנית