2014 IQ-test (svenska)

svenska

Det här är ett av de bästa IQ-testen för 2014! De 20 frågorna är utvecklade av arealme.com.

Det är svårt att akademiskt fastställa intelligenskvoten så undvik att jämföra ditt resultat på det här IQ-testet med andra tester online. Det är inte ovanligt att man får ett lägre resultat på det här testet eftersom det är extra svårt!

IQ-test2014HjärnaAllmän KunskapIQ-testTopp 30
Din IQ:
utvärderar...

IQ ChartCelebrity IQIQ by CountryAnswers & Stats

För att se hur det gick för andra personer som tog detta test, vänligen följ arealme Svenska.

Igen