IQ Test 2020 (Version med rättvist resultat för personer från alla kulturer)

Version med rättvist resultat för personer från alla kulturer

Detta test består av 30 frågor som kommer att utvärdera din IQ baserat på logik, grafer och spatial analys. För ett exakt resultat, fyll i dessa frågor på egen hand utan hjälp av andra eller användning av sökmotorer.

Vi har skapat nya IQ-test varje år sedan 2014. Till skillnad från tidigare traditionella IQ-test består detta specifika IQ-test av originella frågor som har designats av oss. Dessa unika frågor har genomgått upprepade inspektioner och iterationer inom en liten studiegrupp. Vi hoppas att du och dina vänner kommer att tycka om detta test!

Vissa frågor i detta test kan betraktas som extremt utmanande. Gissa bara om du inte vet svaret på en fråga. En tursam gissning kommer inte att göra din poäng felaktig. Vi säkerställer att du får en rättvis poäng framtagen av vår algoritm.

IQ-test2020HjärnaAllmän KunskapIQ-test
DITT IQ RESULTAT
utvärderar...

Igen