IQ Test 2019

Detta test består av 16 frågor som kommer att bedöma din IQ utifrån logik, grafer, matematik, spatial analys och kunskap etc. För att få ett korrekt resultat, fyll i detta på egen hand och ta inte hjälp av andra eller använd sökmotorer.

Vi har skapat ett nytt IQ-test varje år sedan 2014. Till skillnad från traditionella IQ-tester från det förflutna består detta IQ-test av originella frågor som vi har utformat. Under 2019 lade vi till två typer av nya frågor: Välj fler svar och välj svar i önskad ordning. Vi hoppas att du och dina vänner kommer att tycka om testet.

IQ-test2019HjärnaAllmän KunskapIQ-test
Din 2019 IQ Test poäng är:
utvärderar...

Igen