1/?

2015 IQ-test

Svenska

Detta är en utmaning från 2015! Det finns 18 frågor att svara på.

Det är svårt att akademiskt fastställa intelligenskvoten så undvik att jämföra ditt resultat på det här IQ-testet med andra tester online. Det är inte ovanligt att man får ett lägre resultat på det här testet eftersom det är extra svårt!

[ IQ Tests ]
Din poäng för IQ-testet är
utvärderar...

För att se hur det gick för andra personer som tog detta test, vänligen följ arealme Svenska.

Igen