2015 IQ-test (Svenska)

Svenska

Detta är en utmaning från 2015! Det finns 18 frågor att svara på.

Det är svårt att akademiskt fastställa intelligenskvoten så undvik att jämföra ditt resultat på det här IQ-testet med andra tester online. Det är inte ovanligt att man får ett lägre resultat på det här testet eftersom det är extra svårt!

IQ-test2015HjärnaAllmän KunskapIQ-test
Din poäng för IQ-testet är
utvärderar...

Igen