1/?

Allmänt kunskapsprov för grundskolan

98 % av vuxna misslyckas på detta test

Vi samlade in dagliga tester från grundskolor i tio länder för att utforma detta prov. Efter att ha testat det på ett litet urval av vuxna deltagare, besvarade bara 2 % av gruppen alla frågorna korrekt.

Vänligen Googla inte eller be dina vänner om hjälp när du tar detta prov! Lycka till!

Din mellanstadieprovsnivå är

För att se hur det gick för andra personer som tog detta test, vänligen följ arealme Svenska.

Igen