Siktetest

Denne testen vil måle hvor gode de generelle sikteferdighetene dine er. Du må klikke på målbrettene så fort og nøyaktig du kan innen 60 sekunder. Sluttresultatet tilsvarer poengene du får i spillet pluss den gjenværende tiden (i sekunder). Vi oppfordrer ikke noen som scorer lavere enn 1000 poeng (på PC) til å bli en proff-spiller. Poengutdelingen i spillet er som følger:

+1+3+10

EvnetesterFerdighetstesterMålUtfordringSpillingMenneskelige metrikkerMusSelvtreningFartstestTopp 30
Din Siktetest Score:
Evaluerer...

Prøv på nytt