Viisi suurta persoonallisuuspiirrettä (Big Five-testi)

Big Five-testi

Big Five -persoonallisuusmalli ajatellaan olevan varmin tapa erotella eri ominaispiirteet toisistaan. Se on moinen eri luonteen tutkimusten perusta.

Tässä 25-kysymyksen pituisessa testissä sinä esität koulusta valmistunutta opiskelijaa, joka etsii töitä. Tee tämä testi selvittääksesi luonnettassi Big Five -mallin mukaisesti. Tässä testissä selviää personaallisuutesi viisi suurinta osa-aluetta: avoimuus, tunnollisuus, ekstroversio, sovinnollisuus ja neuroottisuus

Persoonallisuus ja minäkuvaIhmismittaritPersoonallisuusPsykologinen testi
Sinun OCEAN personaallisuustestin tulos on:
Arvioidaan...

Uudestaan