Tunneälytesti

Tunneäly kertoo ihmisen kyvystä tuntea empatiaa muita kohtaan eli siitä, miten hyvin hän: tunnistaa, arvioi, säätelee ja ilmaisee omia tunteitaan; havaitsee ja arvioi muiden tunteita; käyttää tunteita ajattelun apuna ja ymmärtää tunteiden merkityksiä.

Vastaa kysymyksiin rehellisesti. Vastauksiasi ei näe kukaan.

Persoonallisuus ja minäkuva
EQ:
Arvioidaan...

Uudestaan