1/?

Ujian EQ (Ujian Kecerdasan Emosi)

Ujian Kecerdasan Emosi

EQ mencerminkan kebolehan seseorang untuk merasa empati terhadap orang lain:
  1. mengenalpasti, menilai, mengawal dan memperlihatkan emosi sendiri;
  2. melihat dan menilai emosi orang lain;
  3. menggunakan emosi untuk memudahkan proses berfikir, memahami makna emosi.

Sila jawab semua soalan dengan jujur. Tiada siapa yang akan melihat jawapan anda.

Keperibadian dan Diri
Keputusan Ujian EQ Anda:
sedang dinilai...

Lagi