Ujian EQ (Ujian Kecerdasan Emosi)

Ujian Kecerdasan Emosi

EQ mencerminkan kebolehan seseorang untuk merasa empati terhadap orang lain:
  1. mengenalpasti, menilai, mengawal dan memperlihatkan emosi sendiri;
  2. melihat dan menilai emosi orang lain;
  3. menggunakan emosi untuk memudahkan proses berfikir, memahami makna emosi.

Sila jawab semua soalan dengan jujur. Tiada siapa yang akan melihat jawapan anda.

Keperibadian dan DiriUjian KebolehanKecerdasan emosiUjian EQPersonalitiUjian Psikologi30 teratas
Keputusan Ujian EQ Anda:
sedang dinilai...

Lagi