APM ของคุณอยู่ที่เท่าไร (แบบทดสอบความเร็วในการออกคำสั่ง Action Per Minute)

แบบทดสอบความเร็วในการออกคำสั่ง Action Per Minute

Actions per minute หรือที่เรียกกันว่า APM คือศัพท์ที่ใช้ในวงการเกม โดยเฉพาะแนววางแผนการรบ (real-time strategy) และแนวต่อสู้ หมายถึงจำนวนครั้งทั้งหมดในการออกคำสั่งของผู้เล่นในหนึ่งนาที เกมเมอร์มืออาชีพบางคนมีอัตรา APM สูงถึง 300 ครั้งหรือมากกว่าต่อนาที!

เราจะทดสอบ APM ของคุณด้วยเกมง่ายๆ เพียงแค่คุณคลิกเลือกตัวเลขที่คุณเห็นตามลำดับจากมากไปน้อย (จาก 50 ไป 1) ไม่ต้องห่วง คุณจะมีเวลาให้สังเกตและเตรียมตัว การนับเวลาจะเริ่มต้นเมื่อคุณคลิกครั้งแรก

APM Test Highscores

RankNameAPMDate
1--
2--
3--
4--
5--
6--
7--
8--
9--
10--

Notes:

  1. The records are all stored locally on your own computer. We don’t store any of your data.
  2. We are looking for high score records. Please ping us with your Youtube video link at admin+apm@arealme.com if you have recorded your awesome plays. Important: Please do not guess during the test. And to apply for a public record, you need to take our APM test on desktop computer.
แบบทดสอบความสามารถเฉพาะทางการทดสอบความสามารถเกมพัฒนาสมองควิซท้าทายเกมมิ่งการฝึกตนเองทดสอบความเร็วการรับรู้เวลาท๊อป 30การพิมพ์
ค่า APM ของคุณเท่ากับ
กำลังประมวลผล...

ลองอีกครั้ง