แบบทดสอบภูมิศาสตร์สหรัฐอเมริกา

รัฐในสหรัฐอเมริกาเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอธิปไตยในการปกครองตนเองร่วมกับรัฐบาลกลาง ประกอบด้วยรัฐทั้งหมด 50 รัฐ

ใครก็บอกชื่อรัฐทั้ง 50 รัฐได้ทั้งนั้น แต่ที่ยากจริงๆคือบอกตำแหน่งของแต่ละรัฐต่างหาก แบบทดสอบแผนที่นี้จะบอกคุณได้ว่าจริงๆแล้วคุณรู้เยอะขนาดไหน!

แนะนำ: แบบทดสอบรูปร่างของรัฐในสหรัฐ

ภูมิศาสตร์ความรู้ทั่วไปภูมิศาสตร์อเมริการัฐต่างๆ ในอเมริกา
ผล แบบทดสอบภูมิศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ของคุณคือ
กำลังประมวลผล...

ลองอีกครั้ง