En renhetstest med statistikk oppdatert i 2022

Denne testen er en spørreundersøkelse på 100 spørsmål med opphav på Rice University. Det er en egenvurdert undersøkelse som vurderer deltakernes uskyld i spørsmål om sex, narkotika, bedrag og andre syndige aktiviteter, der 0 % er så umoralsk som det er mulig å bli, og 100 % er så troskyldig som mulig. Undersøkelsen ble brukt til å matche nye studenter med liknende interesser, men er blitt til en sosial faktor for moro skyld.

Vi har laget denne quizzen tro mot den originale spørrundersøkelsen, samt med noen oppgraderinger og designendringer. Husk: Du må være over 18 for å ta den. Morsomme fakta og statistikk blir tilgjengelig etter at du er ferdig med testen.

Hva er det gjennomsnittlige resultatet per land?

Land% of besøkendeGjennomsnittlig resultat
Argentina0.61%57.4
Frankrike0.67%57.9
Sør-Afrika0.57%59.2
Spania0.60%59.3
Russland0.61%59.2
Mexico0.74%60.1
Canada3.20%61.0
Brazil0.95%63.2
New Zealand0.74%63.3
Nederland0.43%63.7
USA54.21%63.9
Australia2.26%64.3
Italia1.76%65.4
Irland1.82%65.6
Storbritannia18.69%65.7
Israel0.40%65.9
Tyskland0.94%66.3
Japan0.56%66.6
  • Kilde: Anonymt fra Google Analytics
  • 15% utgjør resultat fra 20K besøkende

Hva er det gjennomsnittlige resultatet etter alder??

AldersgruppeGjennomsnittlig resultat
18-91.12 *
18 ~ 24 K89.24
18 ~ 24 M87.36
25 ~ 34 K79.68
25 ~ 34 M74.05
35 ~ 44 K71.11
35 ~ 44 M71.03
45 ~ 54 K67.19
45 ~ 54 M62.83
55 ~ 64 K66.22
55 ~ 64 M61.12
65+ F65.39
65+ M58.33
  • Source: Anonymt fra Google Analytics
  • 15% utvalg fra 20K besøkende
  • * Google Analytics har ikke data for denne aldersgruppen, resultatet er basert på Twitter+Quora

Fordeling testresultat (Begge kjønn)

0.00%10070809060504030201000.50%1.00%1.50%2.00%Flest fikk et resultat på 93Gjennomsnitt på 63.85De færreste fikk et resultat på 7

Fordeling resultat gutter

0.00%10070809060504030201000.50%1.00%1.50%2.00%Flest fikk et resultat på 91Gjennomsnitt på 61.40De færreste fikk et resultat på 8

Fordeling resultat for jenter

0.00%10070809060504030201000.50%1.00%1.50%2.00%Flest fik ket resultat på 97Gjennomsnittet var 66.83Færrest fikk et resultat på fem
Kunnskap
Your Troskyldighetstest Resultater:
Evaluerer...

Prøv på nytt