1/?

Det ultimata filmtestet

Endast 1 % av alla som gör testet spikar det

Det här innovativa filmtestet skapades av arealme.com i samarbete med folk i filmbranschen. Innan testet lanserades testades det av filmstudenter i skolor över hela landet. Även bland dessa studenter var det få som kunde svara alla rätt.

Provet innefattar 50 ljudklipp från olika filmer. Det tar 5–9 minuter för att genomföra hela testet. Sätt på högtalarna eller hörlurarna innan du börjar filmutmaningen.

TV, Filmer och Böcker
Ditt ultimata filmtestresultat
utvärderar...

Igen