Kan du välja logotypen enligt dess namn?

Vi har valt ut 25 lyxmärken. Varje gång vi namnger ett varumärke måste du välja rätt logotyp enligt dess namn.

Endast 5% av kvinnorna och 1% av männen kan klara detta test. Är du en av dem? Anta utmaningen nu för att ta reda på det!

KunskapDagliga RutinerAllmän KunskapLyxTrivia
Din frågesportpoäng för lyxlogotyp:
utvärderar...

Igen