Test osobnosti Big Five

Model Big Five je široce uznáván jako nejpřehlednější způsob popsání rozdílů v osobnostech. Je to základ většiny moderních výzkumů osobnosti.

Tento 25ti otázkový seznam je založen na scénáři, který jsme sestavili, ve kterém právě vystudovaný člověk hledá práci. Zkus si tento test pro prozkoumání své osobnosti pomocí modelu Velké Pětky a uvidíš, jak si vedeš v 5 dimenzích osobnosti: otevřenosti, svědomitosti, extraverzi, přívětivosti a neuroticismu.

Osobnost a JáLidské metrikyOsobnostPsychologický test
Tvůj výsledek testu osobnosti Velké Pětky:
Vyhodnocování...

Zkuste znovu