Golemanůn Test emoční inteligence

Tento test byl vytvořen profesorem Danielem Golemanem.

Prosím odpověz na otázky upřímně. Tvé odpovědi jsou soukromé, nikdo je neuvidí.

Osobnost a sebepoznání
Moje emoční inteligence je:
Vyhodnocování...

Zkuste znovu