1/?

Golemanůn Test emoční inteligence

Tento test byl vytvořen profesorem Danielem Golemanem.

Prosím odpověz na otázky upřímně. Tvé odpovědi jsou soukromé, nikdo je neuvidí.

Moje emoční inteligence je:

Abys viděl/a, jak ostatní skórovali v tomto testu, prosíme sleduj naši facebook page.

Zkuste znovu