Test profesního zaměření osobnosti

Musíš odpovědět na všechny otázky. Je možné, že obě možnosti tě budou popisovat, ty ale musíš vybrat, která je vystihuje lépe.

Cílem tohoto testu je najít tvé přirozené tendence. Prosím neuvažuj nad svou situací, přáteli, rodinou, kolegy atp. Žádná z možností není nadřazená nebo podřadná, každá má své plusy a mínusy.

Osobnost a JáKariéraENFJENFPENTJENTPESFJESFPESTJESTPLidské metrikyINFJINFPINTJINTPISFJISFPISTJISTPPráceOsobnostPsychologický test

Abys viděl/a, jak ostatní skórovali v tomto testu, prosíme sleduj naši facebook page.

Zkuste znovu

INTP

Myslitel - Analyzes problems deeply with intelligence. Analyzuje problémy do hloubky s inteligencí.
Vždy se snažíš najít logické vysvětlení něčeho, co tě zajímá. Máš rád věci abstraktní a teoretické. Zajímá tě více uvědomování si než sociální komunikace s lidmi. Jsi klidný/á, urovnaný/á, přizpůsobivý a tolerantní. Máš velkou schopnost zkoumat věci do hloubky. Jsi poměrně skeptický, takže vždy vše analyzuješ. Někdy jsi ale příliš nelítostný/á a tvrdý/á.
INTP Slavná osobnost: Albert Einstein, fyzik.

ENTP

Prorok - Přeměna myšlenek na touhy lidí.
Jsi schopný/á, chytrý/á, pozorný/á, přímočarý/á a dobrý/á v motivování lidí kolem. Můžeš zmobilizovat všechny prostředky k tomu, abys dosáhl/a cíle. Víš, jak najít abstraktní řešení a analyzuješ je strategickým myšlením. Velmi dobře umíš číst lidi. Nejsi spokojený/á s obvyklým životem. Zřídka děláš stejnou věc opakovaně. Vždy se rychle přesouváš od jednoho zájmu k druhému.
ENTP Slavná osobnost: Socrates, filosof

ENTJ

Vedoucí - Vše je pod kontrolou.
Jsi upřímný/á a rozhodný/á s vrozenou schopností vést. Rychle si všímáš, když jsou používané metody a procedury nelogické a neefektivní. Umíš stále upravovat a vyvíjet nový systém řešící organizační problémy. Rád/a si pro sebe tvoříš dlouhodobý plán a pak ho naplňuješ. Jsi dobře informovaný/á s velkým rozhledem. Také ti jde o vyjádření svých myšlenek ostatním.
ENTJ Slavná osobnost: Napoleon Bonaparte, císař.

INTJ

Expert - Jedinečnost a stálá snaha o dokonalost.
Máš velké množství kreativních myšlenek. Vždy se snažíš přeměnit své nápady v realitu, a toho dociluješ bez zastávky. Jsi schopen/a pochopit svět kolem a přemýšlet v dlouhodobých horizontech. Když se jednou pro něco rozhodneš, naplánuješ si to a dosáhneš toho. Jsi velmi nezávislý/á a skeptický/á. Vždy máš nastaven vysoký standart, nezáleží, zda je to pro tebe nebo pro ostatní.
INTJ Slavná osobnost: Isaac Newton, fyzik.

ENFJ

Dárce - Využití potenciálu všech na maximum.
Jsi vášnivý/á, zodpovědný/á, pečující a máš porozumění. Můžeš lehce přijímat emoce, potřeby a motivace lidí kolem. Jsi schopen/a najít každého potenciál a pomoci jim, jak ho využít naplno. Vždy podporuješ osobní rozvoj a růst týmu. Jsi velmi citlivý/á na chválu a kritiku. S každým zacházíš věrně, jsi sociálně fit a spolupracuješ s ostatními bez problémů. Jsi velmi nakažlivý vedoucí, který dokáže všechny skvěle nabudit.
ENFJ Slavná osobnost: Martin Luther King, Jr., bojovník za lidská práva.

INFJ

Rádce - Přinášení světla do tmavých míst.
Vždy se snažíš najít hlubší význam mezi myšlenkami, vztahy s ostatními a materiálním životem. Snažíš se pochopit motivace ostatních a skvěle jim rozumíš. Jsi velmi pečlivý/á a věrný/á svým hodnotám. Tvou vizí je nabídnout lepší služby všem lidem. Během dosazování tohoto cíle jsi kurážný/á, rezolutní a uspořádaný/á.
INFJ Slavná osobnost: Platón, filozof

ENFP

Poradce - Všechno je možné.
Jsi plný/á vášně a imaginace. Po tebe je život vždy plný příležitostí. Rychle nacházíš spojení mezi všemi druhy informací a záležitostí a s věcmi pak zacházíš s pevnou vírou podle struktur, které jsou objevil/a. Jsi dychtivý/á hodnocení od ostatních a také poměrně velkorysá/á při pochvalách a podpoře jiným. Jsi velmi nenucený/á a přizpůsobivý/á. Byl/a jsi obdarován/a jedinečnou výmluvností a schopností improvizovat.
ENFP Slavná osobnost: Tom Hanks, americký herec.

INFP

Filozof - Život ve vlastním světě ideálů.
Jsi idealista. Jsi věrný svým hodnotám a lidem, kteří jsou pro tebe důležití. Chceš žít ve světě, který přesně dokáže ocenit tvou hodnotu. Jsi velmi zvědavý/á na celý svět. Vždy jsi schopný/á najít nové možnosti a najít cesty pro sebe i ostatní, jak je uskutečnit. Snažíš se ostatní pochopit, abys jim pomohl/a maximalizovat jejich potenciál. Když nic neohrožuje tvou vlastní cenu, jsi poměrně přizpůsobivý/á a dobrý/á v přijímání ostatních.
INFP Slavná osobnost: J.K. Rowling - autorka série Harry Potter

ESTP

Muž/Žena činu - Řešení problémů kolem s nevyčerpatelnou energií.
Jsi poměrně nedbalý/á a uzavřený/á. Rád řešíš praktické problémy a řešení ihned uvádíš v praxi. Teorie a koncepty tě nudí. Doufáš, že můžeš přijít problému na kloub s rázností. Přikládáš důležitost přítomnému okamžiku, který plyne sám o sobě. Když jsi s jinými lidmi, užíváš s každý moment. Záleží ti na radostech a pohodlí vytvořeném materiálním světem. Rád se učíš skrz praxi.
ESTP Slavná osobnost: George W. Bush, americký prezident

ISTP

Mazaný člověk - Klidné pozorování, ale rychlá akce.
Jsi velmi trpělivý/á a přizpůsobivý/á. Obvykle jsi klidný pozorovatel, ale když se objeví problém, snažíš se najít řešení jak rychle to jen jde. Vždy rozebíráš, jak by věci mohly být více efektivní a řešíš praktické problémy pomocí nadmíry dat. Zajímá tě příčina a efekt. Organizuješ fakta podle objektivních a logických principů. Podle tebe je důležitá výkonnost a ctnost.
ISTP Slavná osobnost: Steve Jobs, zakladatel Applu

ESFP

Herec - Život je pódium.
Jsi otevřený/á, přátelský/á a společenský/á. Extrémně miluješ svůj život a užíváš si pohodlí materiálního světa. Rád tvoříš nové věci s jinými lidmi. Přinášíš své nadšené vnímání a praktický přístup do zaměstnání, což znamená, že tvá práce bude plná zábavy. Jsi velmi přirozený/á. Máš rád věci, kteé se staly samy od sebe. Také jednoduše zapadáš do nových prostředí a mezi nové lidi. Když spolupracuješ s jinými lidmi, velmi rychle se učíš novým dovednostem.
ESFP Slavná osobnost: Leonardo DiCaprio, herec

ISFP

Umělec - Ukazování viditelné práce pro obohacení vnitřního světa.
Jsi tichý/á, přátelský/á, citlivý/á a jemný/á. Žiješ v přítomném okamžiku a užíváš so vše, co se děje kolem tebe. Přeješ si mít soukromé místo a dělat věci ve vlastním čase, rozložení a rychlosti. Nasloucháš svému srdci a jsi věrný lidem, kteří jsou pro tebe důležití. Nemáš rád/a konflikty a protichůdnosti. Nevnucuješ ostatním své myšlenky ani hodnoty.
ISFP Slavná osobnost: Lady Gaga, zpěvačka a skladatelka písní

ESTJ

Průvodčí - Zajišťování hladkého a organizovaného chodu věcí.
Jsi velmi praktický realista. Také jsi velmi rázný a rozhodný. Když se jednou rozhodneš, jednáš okamžitě. Jsi dobrý/á v rozjíždění projektů a mobilizování všch zdrojů a lidí, aby se dokončil. Doufáš, že svých cílů dosáhneš užitím nejefektivnějších prostředků. Rutina ti nedělá problém. Máš vlastní jasný a logický způsob myšlení a držíš se ho, zatímco čekáš na ostatní, aby se k němu také dopracovali. Neomylně dodržuješ svůj rozvrh.
ESTJ Slavná osobnost: Emma Watson, herečka

ISTJ

Inspektor - Přesné a opatrné postupování podle daných pravidel.
Jsi praktický realista. Také jsi tvrdý/á a rozhodný/á. Když se jednou rozhodneš, ihned konáš. Jsi skvělý/á na zahajování projektů a mobilizování všech zdrojů a lidí tak, aby se dokončil. Doufáš, že můžeš docílit svých cílů za užití těch nejefektivnějších cest. Denodenní detaily ti vyhovují. Máš jasný a logický standart uvažování a držíš se ho, zatímco doufáš, že ostatní se k němu také propracují. Beze změny vždy dodržuješ svůj rozvrh.
ISTJ Slavná osobnost: George Washington, americký prezident a generál

ESFJ

Pečovatel - Nadšená pomoc všem, aby se zajistilo vše potřebné.
Jsi milý/á, pečlivý/á a dobrý/á při spolupráci. Snažíš se dosáhnout harmonické atmosféry a vytvořit toto ovzduší všude. Rád/a dokončuješ úkol s ostatními přesně a na čas. Jsi vždy věrný/á a ohleduplně se zajímáš o osoby kolem. Jsi schopný/á si všimnout každé potřeby ostatních a snažíš se je uspokojit. Doufáš, že lidé jsou schopni ocenit tvou existenci a vše, co pro ně děláš.
ESFJ Slavná osobnost: Anne Hathaway, herečka

ISFJ

Ochránce - Pečlivá a starostlivá péče o ostatní.
Jsi tichý/á, přátelský/á, zodpovědný/á a vážný/á. Vždy jsi schopný/á spolehlivě dokončit zadané úkoly. Jsi důsledný, opatrný a přesný, když zacházíš s problémy. Jsi velmi věrný/á a ohleduplný/á. Všímáš si a pamatuješ veškeré detaily a osoby, které jsou pro tebe důležité. Z celého srdce se zajímáš o pocity lidí kolem. Nezáleží na tom, zda se jedná o práci nebo o osobní život, vždy můžeš vytvořit poklidné a harmonické prostředí.
ISFJ Slavná osobnost: Princ Charles, britský aristokrat. manžel Camilly Parker Bowles, byl manžeem Diany, syn Alžběty II, otec Williama a Harryho

Upozornění: cílem tohoto testu je zjistit tvé přirozené tendence. Je to podobné, jako když se zeptáme, zda jsi pravák, nebo levák. Procenta v modelu zastupují pouze, jak jistý/á jsi v tom, zda jsi pravák nebo levák během testu. Kadžý jedinec má určité charakterové tendence. Některé mohou být očividné, ale některé ne. Když se ti potvrdí typ charakteru, procenta nejsou tak důležitá. Nikdo neříká, že jsem 80% introvert, stejně jako nemůžu říct, že jsem 80% levák. Nejsou dobré nebo špatné charakterové vlastnosti. Znás sebe sama neslouží k zaškatulkování, ale k rozvoji výhod a kontrole nedostatků.

Introverze I nebo Extroverze E - Odkud získáváš energii a kam směřuješ svou pozornost.

Jsi Introvert Tendence, které Zajímá se o to, jak změny zvenku ovlivňují osobnost: soustředění se na psychologické síly a pozornost na vnitřní svět, zaměření na vnitřní zkušenost, myšlení, nápad a emoci. Upřednostňuješ nezávislé myšlení a čtení.

lidé rozdílní od tebe Extrovert Tendence, které Zajímá se o to, jak změny zevnitř působí na člověka: soustředění se na citové síly a pozornost na svět kolem a jeho pozorování, zaměření na zkušenost s jinými, rozhovory, nápady a rozhodování. Upřednostňuješ býti ovlivněn/a v názorech i soudech.

Vnímání S nebo Tušení I - Čeho si všimneš více, když přijmeš a porozumíš informaci přicházející z venku.

Jsi Tušení Tendence, které Má rád abstraktní teorie a principy. Zajímáš se o celkový pohled a tendence ke změnám a rozvoji. Věnuješ čas inspiraci, imaginaci a kreativitě. Rád/a vyvozuješ důsledky, odvozuješ myšlenky, spojuješ, hledáš podobnosti a možnosti, předpovídáš věci budoucí.

lidé rozdílní od tebe Vnímání Tendence, které Zabývají se detailní informací získanou skrz přijetí smysly: věci jsou tak, jak je vidíme, slyšíme, cítíme. Více si všímáš detailů a popisů. Rád/a používáš a rozvíjíš schopnosti, které už máš.

Přemýšlivý T nebo Citlivý F - Jak se rozhoduješ.

Jsi Přemýšlivý Tendence, které Si všímá logických pout mezi věcmi. Rád věci hodnotíš a rozhoduješ se po objektivní analýze. Jsi velmi racionální, objektivní a spravedlivý/á. Domníváš se, že princip je důležitejší než přizpůsobivost.

lidé rozdílní od tebe Citlivý Tendence, které Nejvíce důrazu přisuzují pocitům sebe a druhých. Hodnota a harmonie jsou tvým standardem pro vyhodnocení. Jsi velmi chápající, milý/á, přátelský/á a ohleduplná/á. Vždy přemýšlíš nad tím, jak tvé chování ovlivní osoby kolem.

Soudící J nebo Chápající P - Jak si organizuješ a vystavuješ život.

Jsi Chápající Tendence, které Potřebují sesbírat co nejvíce informací, než se rozhodnou. Takže se snažíš pochopit a adaptovat situaci. Soustředíš se na proces a proměnu cílů podle toho, jak se mění informace. Vždy si denodenním životě necháváš místo pro neočekávané okolnosti. Vyhovuje ti volný a svobodný životní styl, který může být trochu neuspořádaný.

lidé rozdílní od tebe Soudící Tendence, které Rádi soudí a rozhodují. Baví tě vytvářet plány a chceš je řídit, kontrolovat a postarat se o výsledky. Soustředíš se na naplnění cíle. V běžném životě doufáš, že tvůj život je organizovaný , krok za krokem, a respektuje časový rozvrh.