Hvor god er din korttidshukommelse?

Denne testen er laget av hjemetrimseksperter. Den regner ut hvor god din korttidshukommelse er.

Rule: Every time you see a set of numbers, click on the corresponding button in reverse order. For example, if 1 5 2 9 appears, click: 9 2 5 1. Regel: Hver du ser et sett med tall, klikk på riktig knapp i omvendt rekkefølge. Eks: Dersom 1 5 2 9 vises, klikk 9 2 5 1.

Advarsel: Tallene i denne testen er tilfeldige. Hvis du ikke forstår testen umiddelbart, kan du prøve flere ganger. Dette påvirker ikke hvor korrekt resultatet er.

EvnetesterFerdighetstesterHjerneHjernetrimUtfordringMenneskelige metrikkerIQ-testHukommelsestest
Ditt resultatpå denne testener:
Evaluerer...

Prøv på nytt