1/?

Ujian Radar Pengetahuan Menyeluruh

Pengetahuan am merujuk kepada yang asas, namun secara relatifnya ialah pemahaman menyeluruh dalam semua subjek dan topik. Ianya penting untuk berkembang dari segi moral, fizikal, dan intektual, tidak hanya bertumpu kepada satu bidang sahaja, dan mempunyai pemahaman yang seimbang dalam pelbagai aspek pengetahuan. Mempunyai pemahaman menyeluruh dalam pengetahuan am akan membolehkan anda berdepan dengan segala aspek kehidupan dengan cara yang lebih berilmu.

Kami menjemput anda untuk menjawab satu set soalan pengetahuan am yang menyeluruh meliputi pelbagai bidang seperti matematik, bahasa, sejarah, geografi, dan banyak lagi topik-topik lain. Membenarkan anda untuk menilai dan memahami kekuatan dan kelemahan anda. Sudahkah anda bersedia untuk kecemerlangan? Marilah dan uji kemahiran anda!

Pengetahuan
Skor keseluruhan anda ialah %TOTAL%, dan skor anda bagi setiap kategori adalah:

Lagi