1/?

Ujian Ingatan Jangka Pendek

Ujian ini direka oleh pakar pemulihan dan latihan otak. Ia dapat mengenalpasti tahap ingatan jangka pendek anda dan juga boleh digunakan sebagai latihan pemulihan ingatan.

Peraturan: Setiap kali anda melihat satu set nombor, klik pada butang yang berkaitan secara mengundur/dari belakang. Sebagai contoh, jika 1 5 2 9 muncul, klik: 9 2 5 1.

Perhatian: Nombor-nombor dalam ujian ini dijana secara rawak. Jika anda tidak biasa dengan peraturannya pada awalnya, anda boleh mengulangi ujian ini beberapa kali. Ini TIDAK akan mempengaruhi ketepatan keputusan.

[ Ability tests ]
Keputusan Ujian Ingatan Jangka Pendek anda ialah:
sedang dinilai...

Lagi