Koji od 12 arhitipa si ti (Jung)?

Karl Gustav Jung (1875-1961) je bio švajcarski psiholog. Radio je zajedno sa Sigmundom Frojdom čitavih 6 godina počevši od 1907 da bi zajedno razvili i promovisali teoriju psihoanalize. Kasnije, njegova teorija se razlikovala od Frojdove ideje pa je Jung napravio svoju analizu psihološke teorije. Jung se drži koncepta "kompleksnosti", i podeljenosti ličnosti na introverziju i ekstroverziju. Takođe je ličnost podelio na svest, ličnu i kolektivnu podsvest. On je bivši predsednik Internacionalnog Psihoanalitičkog Društva, predsedavajući Internacionalne Asocijacije za Psihoterapiju i osnivač Jung Psihološkog Instituta. Preminuo je u Švajcarskoj 6 Juna 1961. Njegove teorije i misli i dan danas imaju ogromnog uticaja na psihološke studije.

Koji od 12 prototipa si ti? Probaj ovaj kviz i saznaj svoj tip sada!

Ličnost i JaTest arhetipaLjudske metrikeLičnostPsihološki testTop 30

Ti si jedan od 12 prototipa:

Pokušaj opet