EQ Test (Test emocionalne inteligencije)

Test emocionalne inteligencije

EQ rezultat predstavlja moć empatije i solidarnosti osobe.
  1. prepoznavanje, procenjivanje, kontrola i izražavanje sopstvenih emocija;
  2. moć zapažanja, i uočavanja emocija drugih osoba;
  3. upotreba emocija radi olakšanog procesa razmišljanja i prepoznavanje emocionalnog značaja.

Iskreno odgovarajte na svako postavljeno pitanje. Niko neće videti vaše odgovore.

Ličnost i JaTestovi sposobnostiEmocionalni kvocientEQ TestLičnostPsihološki testTop 30
Vaš rezultat testa emocionalne iinteligencije (EQ) je:
Procenjivanje...

Pokušaj opet