Ujian IQ 2019

Ujian ini mengandungi 16 soalan yang akan menilai IQ anda berdasarkan logik, rajah, matematik, analisis ruang dan pengetahuan, dll. Untuk keputusan yang tepat, sila selesaikan ujian ini sendiri dan tidak meminta bantuan daripada orang lain atau menggunakan enjin carian.

Kami mencipta ujian IQ yang baru setiap tahun sejak 2014. Tidak seperti ujian IQ yang tradisional di masa lalu, ujian IQ ini mengandungi soalan asli yang kami rekabentuk. Pada tahun 2019, kami menambah dua jenis soalan baru: memilih beberapa pilihan jawapan dan memilih jawapan mengikut turutan yang dikehendaki. Kami berharap anda dan rakan-rakan anda akan suka dengan ujian ini.

Ujian Kadar Intelek2019OtakPengetahuan amUjian IQ
Markah Ujian IQ 2019 anda ialah:
sedang dinilai...

Lagi