به کجای دنیا باید سفر کنم؟

میخوای بدونی کجای این دنیا به دردت میخوره واسه مهاجرت؟ الکی فکر نکن فقط آمریکا و کانادا! شاید اونجام اصن برات خوب نباشه هاااا!

اطلاعاتی که اینجا ازش استفاده شده از منابع معتبر از اینترنته و کلی اعتبار داره واسه خودش! درسته تسته یکم فانه ولی نتایج با توجه به اطلاعات کاملا صحیح و جدی به دست اومده

جغرافیاجغرافیابهترین 30سفرکجا باید زندگی کنم؟

بگم کجا باید بری و زندگی کنی؟؟

دوباره تست رو بده