คุณจำแนกสีได้มากแค่ไหนกัน?

หาบล็อกที่สีที่ต่างกับบล็อกอื่นๆ

ภายใน 60 วินาที!

แบบทดสอบความสามารถเฉพาะทางสมองสีสันเกมมิ่งทดสอบความเร็ว
ผลลัพธ์ของคุณ:
กำลังประมวลผล...

ลองอีกครั้ง