1/?

Färg Hue Prov

Hur många färger känner dina ögon igen? Utmana dig själv i detta provet för att se hur bra dina ögon är på att se.

VI förberedde detta provet till dig baserat på en vetenskaplig regel. Varje del är gradient; välj den färg som saknas, den som är närmast gradientens lag.

[ Skicklighets prov ]
Din insiktsfulla färg poäng är:
utvärderar...

Igen