Jakim jesteś pierwiastkiem chemicznym?

Nasz świat składa się z różnych pierwiastków, które są ułożone w układ okresowy zgodnie ze swoją liczbą atomową. Rosyjski chemik Dmitrij Mendelejew opracował układ okresowy pierwiastków w 1869 roku. Od tego czasu zaproponowano ponad 170 wersji układu okresowego. W skrócie, krótka wersja została opracowana przez Mendelejewa, długa wersja przez Wernera, specjalna wersja przez Poltara, płaska spiralna wersja oraz okrągły stół przez Dammenkova i przestrzenny układ zobrazowany przez kolumnę zbieżną Lacey'ego.

Którym pierwiastkiem układu okresowego jesteś? Rozwiąż test i przekonaj się! Odpowiedz na kolejne pytania zgodnie ze swoją rzeczywistą sytuacją, a jeśli żadna z odpowiedzi nie pasuje idealnie, wybierz odpowiedź najbardziej zbliżoną do prawdy.

FunPierwiastek chemicznyZabawaOsobowośćJakim X jesteś?
Zgodnie z układem okresowym jesteś:
9FFluorineGas2
7

Jeszcze raz