1/?

Bạn là vị hoàng tử nào?

Chuyện cổ tích là những câu chuyện về hy vọng và ma thuật được lưu giữ trong trái tim của chúng ta. Khi còn nhỏ ai cũng đã từng là một đứa trẻ tin vào những câu chuyện cổ tích ấy. Có bao nhiêu người vẫn còn nhớ được "đứa trẻ" đấy?

Chúng tôi đã chọn ra 13 vị hoàng tử từ các bộ phim của Disney. Tìm ra vị hoàng tử nào đang trốn trong trái tim của bạn.

Your Result Is:

Thử lại