Bạn Thiên Về Não Trái Hay Não Phải?

Ý tưởng để thực hiện bài trắc nghiệm kiểm tra thiên về não trái hay não phải không chỉ là ý kiến xung quanh của những người khác mà nó có bằng chứng khoa học rõ ràng bởi nhà thần kinh học người Mỹ - Roger Sperry đã nghiên cứu về não bộ con người và thắng giải Nobel Sinh lý học và Y học 1981. Bạn có muốn biết phần não nào của bạn, trái hay phải, thuận nhiều nhất không? Hãy bắt đầu làm trắc nghiệm và xem đáp án chính xác nhất.

Một trong những câu hỏi của bài trắc nghiệm này đòi hỏi bạn phải nghe để khảo sát, xin vui lòng mở loa hoặc để tai nghe sẵn sàng.

References:

  1. Eran Zaidel, Dahlia W. Zaidel, Roger W. Sperry (1981) Left and Right Intelligence: Case Studies of Raven's Progressive Matrices Following Brain Bisection and Hemidecortication. University of California at Los Angeles and California Institute of Technology
  2. J. Pearce, Frcp (2019) The "split brain" and Roger Wolcott Sperry (1913-1994).. Revue neurologique
  3. Betty Edwards (1983) Book reviews: Drawing on the right side of the brain. IEEE Transactions on Professional Communication
  4. Eran Zaidel, Dahlia W. Zaidel, Roger W. Sperry (Available online 29 May 2013) Left and Right Intelligence: Case Studies of Raven's Progressive Matrices Following Brain Bisection and Hemidecortication. University of California at Los Angeles and California Institute of Technology
Tính cách và bản thânNãoKiểm tra nãoTính cáchBài kiểm tra tâm lýTop 30

Để biết được số điểm khảo sát của người khác, xin hãy theo dõi chúng tôi trên: facebook page.

Thử lại