1/?

Allmennkunnskap for barnetrinnet (98 % av voksne deltakere STRØK på denne testen)

Vi samlet de daglige prøveresulatene fra barneskoler i ti land for å lage denne quizzen. Etter å ha samlet en liten gruppe voksne deltakere, klarte kun 2 % å svare rett på hvert spørsmål.

Du skal ikke benytte Google eller spørre vennene dine om hjelp når du tar denne quizen! Lykke til!

[ Kunnskap ]
Ditt evnenivå ligger på
Evaluerer...

Prøv på nytt