Folkeskole almen viden quiz (98% af voksne kunne IKKE bestå denne test)

98% af voksne kunne IKKE bestå denne test

Vi indsamlede daglige eksamener fra folkeskoler i 10 forskellige lande for at designe denne test. Efter at vi testede den på et lille udvalg af voksne deltagere, fandt vi ud af at kun 2 % af gruppen svarede rigtigt på alle spørgsmålene.

Brug ikke Google og spørg ikke dine venner om hjælp til at tage denne test! Held og lykke!

VidenUdfordringDaglige rutinerSvær quizAlmen videnTop 30
Dit folkeskole test niveau er
Udregner...

Prøv igen