Koliko ste usamljeni?

Kako odrastamo, sve više se navikavamo da budemo sami, pa se sve više pojedinaca oseća sve više usamljeno i izostavljeno. Čini se da su neki ljudi jednostavno usamljeni zbog svoje ličnosti, ali većina ljudi ne voli da se oseća usamljeno ili da bude usamljenik.

Možda ste iskusili ili doživljavate usamljenost. Da li biste i dalje želeli da se osećate povezani sa drugima ili biste želeli da se rešite ovog osećaja? Da li se pitate koliko ste usamljeni? Učestvujte u ovom kvizu da biste odmah saznali svoj rezultat usamljenosti.

Ne postoje tačni ili netačni odgovori. Ovaj kviz nije profesionalno sredstvo za dijagnozu.

OdnosiRelationshipsLove
Vaš Nivo usamljenosti je:
Procenjivanje...

Pokušaj opet