1/?

Kiểm tra chỉ số EQ - Goleman

Bài kiểm tra này được thiết kế bởi Prof. Daniel Goleman.

Hãy trả lời câu hỏi thành thật. Sẽ không ai biết được câu trả lời của bạn

[ ]
Chỉ số EQ của bạn
Đang đánh giá...

Để biết được số điểm khảo sát của người khác, xin hãy theo dõi chúng tôi trên: facebook page.

Thử lại