1/?

ระดับภาษาอังกฤษของคุณอยู่ระดับไหน

English is weird. It can be understood through tough thorough thought, though.

Do you really speak perfect English? Can you correctly answer these 20 questions? Check out how good is your English now!

ภาษาทดสอบภาษาภาษาอังกฤษ
คะแนนภาษาอังกฤษของคุณคือ
กำลังประมวลผล...

ลองอีกครั้ง