1/?

Τεστ Πρόσφατης Μνήμης

Αυτό το τεστ έχει σχεδιαστεί απο ειδικούς σε νοητικές ασκήσεις και αποκατάσταση. Μπορεί να αναγνωρίσει το επίπεδο της πρόσφατης μνήμης σου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άσκηση αποκατάστασης μνήμης.

Κανόνας: Κάθε φορά που βλέπεις μία ομάδα αριθμών, κάνε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί σε αντίστροφη σειρά. Για παράδειγμα, εάν εμφανιστεί 1 2 3 4, κάνε κλικ στο: 4 3 2 1.

Προσοχή: Οι αριθμοί σε αυτό το τεστ εμφανίζονται τυχαία.Εάν δεν γνωρίζεις τους κανόνες στην αρχή, μπορείς να επαναλάβεις το τεστ αρκετές φορές. Αυτό ΔΕΝ επηρεάζει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Το αποτέλεσμα του Τεστ Πρόσφατης Μνήμης είναι:
Αξιολόγηση...

Άλλη μία φορά