Hangi Antik Yunan Tanrısısın?

Yunan mitolojisi, eski Yunanlılara ait olan, tanrıları ve kahramanları, dünyanın doğası, kendi kült ve ritüel uygulamalarının kökenleri ve önemi ile ilgili mitlerin ve öğretilerin bütünüdür. Antik Yunan'da tanrılar ve tanrıçalar dinlerinin önemli bir parçasıdır.

Antik Yunan tapınağı tanrıları çeşitli kategorilere ayırmıştır. Bunlardan ilki - Olympian tanrıları, Titan tanrıları ve ilkel tanrılar - kozmosu yöneten üç kuşak tanrıları temsil eder. Sonraki, tanrıları alanlarına göre beş kategoriye ayırmışlardır. Bu kategoride gökyüzü, deniz, toprak ve yeraltı tanrıları yer almaktadır. Son bölümde iblisleri (soyut fikirleri, duyguları ve koşulları temsil eden küçük tanrılar veya ruhlar) ve münzevi ölümlüleri içermektedir.

EğlencelikYunan TanrılarıYunan MitolojisiTarihKişilikNe X'sin?

Sen:

Bir daha