Wielki Quiz Wiedzy Geograficznej

Twoja Wiedza Geograficzna może nie być tak dobra jak się spodziewasz... Wypróbuj się!

Geografia to dziedzina nauki i wszechstronna dyscyplina. Zajmuje się głównie badaniem lądów, terenów, mieszkańców i zjawisk na Ziemi, a także ich wzajemnych powiązań. Geografia może być podzielona na wiele szerokich kategorii, takich jak geomorfologia, glacjologia, zoogeografia, fitogeografia, oraz geografia ludności.

Ten test wiedzy geograficznej został zaprojektowany przez zespół Arealme i składa się z 30 pytań podzielonych na sześć kategorii: miasta, oceany, klimat, populacja flora i fauna oraz ląd. Zawartość jest obszerna i może sprawdzić Twoją wszechstronną wiedzę z zakresu geografii. Jako miłośnik geografii, która dziedzina jest Twoją mocną stroną? Przyjdź i sprawdź się!

Opis testu wiedzy geograficznej

Ten test składa się z 30 pytań, a wyniki zostaną przedstawione za pomocą wykresu radarowego. Wykres radarowy przedstawi Twoją wiedzę z geografii, dzieląc ją na sześć dziedzin, abyś mógł jasno zrozumieć swój wynik w każdej z nich.

Opis kategorii

Miasta

Miasto to duża osada ludzka z rozbudowaną infrastrukturą mieszkaniową, transportową, użyteczności publicznej, handlową, komunikacyjną i inną. Szybka urbanizacja w ciągu ostatnich dwóch stuleci znacznie ułatwiła interakcje między ludźmi, rządami, firmami, a nawet państwami. Geografia miejska jest dyscypliną, która bada powstawanie, rozwój, infrastrukturę i rozmieszczenie miast (i miasteczek). Po pojawieniu się w XIX wieku, geografia miejska stała się ściśle związana z geografią populacji i geografią społeczną.

Oceany

Ocean jest kolebką życia morskiego i niezbędnym elementem środowiska ekologicznego dla przetrwania człowieka, ponieważ posiada bogate zasoby biologiczne, mineralne i medyczne. Oceanografia jest dyscypliną, która bada zjawiska naturalne, właściwości i zmiany oceanu, jak również rozwój i wykorzystanie oceanu.

Klimat

Klimat odnosi się do długoterminowego wzorca pogodowego na danym obszarze, a jego główne zmienne meteorologiczne obejmują temperaturę, wilgotność i opady. Klimat jest ważnym czynnikiem, który wpływa na działalność człowieka i wykazuje stabilne wzorce. Klimatologia jest dyscypliną, która bada cechy, rozkład i ewolucję klimatu, a także to, jak klimat wpływa na ludzi.

Populacja

Demografia została zapoczątkowana przez Johna Graunta już w XVII wieku i zajmuje się głównie badaniem związków i skutków zmiennych populacji, rozwoju gospodarczego i społecznego oraz zasobów i warunków środowiskowych.

Flora i fauna

Fauna i flora to zwierzęta i rośliny, które są ważną częścią ekosystemu i mają wartość ekonomiczną, naukową, ekologiczną i estetyczną. Zwierzęta i rośliny zawsze odgrywały kluczową rolę w przetrwaniu i rozwoju człowieka - oprócz tego, że stanowiły bogatą i kolorową przyrodę. Dyscypliny, które badają zwierzęta i rośliny w ramach geografii to zoogeografia i fitogeografia.

Ląd

Ląd ogólnie odnosi się do części powierzchni Ziemi, która nie jest zanurzona w wodzie. Ląd jest najważniejszym miejscem dla przetrwania i rozwoju człowieka. Na suchym lądzie ludzie rozmnażają się i współpracują, budując swoje domy.

GeografiaGeografiaCiekawostki
Twój wynik wiedzy geograficznej to %TOTAL%. Wyniki dla poszczególnych kategorii są następujące:

Jeśli chcesz zobaczyć wyniki testu innych osób, śledź naszą stronę na facebooku: arealme Polski

Jeszcze raz