ซอมบี้

ควิซที่เกี่ยวกับซอมบี้

คุณเป็นซอมบี้แบบไหนคุณเป็นซอมบี้แบบไหนคุณจะรอดอยู่ได้นานแค่ไหนในมหันตภัยซอมบี้คุณจะรอดอยู่ได้นานแค่ไหนในมหันตภัยซอมบี้