ฉันควรไปอยู่ที่ไหนดี

ควิซที่จะช่วยบอกว่าหระเทศหรือเมืองไหนที่คุณควรไปอยู่อาศัย

เมืองใดในญี่ปุ่นที่เหมาะให้คุณไปอยู่มากที่สุดเมืองใดในญี่ปุ่นที่เหมาะให้คุณไปอยู่มากที่สุดสิบประเทศที่คุณควรอยู่ที่สุดสิบประเทศที่คุณควรอยู่ที่สุดอยู่รัฐไหนดี ถ้าหนีไปอเมริกา (ฉันควรย้ายไปอยู่รัฐไหนของอเมริกา)อยู่รัฐไหนดี ถ้าหนีไปอเมริกา (ฉันควรย้ายไปอยู่รัฐไหนของอเมริกา)คุณควรอยู่เมืองใดในสหรัฐคุณควรอยู่เมืองใดในสหรัฐฉันควรจะอยู่ที่ประเทศไหนฉันควรจะอยู่ที่ประเทศไหน