שאלון גיבור על

שאלות שמגלות איזה גיבור על היית.

 (ציירו כדי לקבל את התכונות גיבור העל שלכם )חידון -אם הייתם גיבורי על(ציירו כדי לקבל את התכונות גיבור העל שלכם )חידון -אם הייתם גיבורי על