סאדומזוכיזם

מבחנים הקשורים לסאדומזוכיזם.

מבחן נטייה סאדומזוכיסטיתמבחן נטייה סאדומזוכיסטית