การแต่งงาน

แบบทดสอบเกี่ยวกับการแต่งงาน

ฉันจะได้แต่งงานเมื่อไหร่ฉันจะได้แต่งงานเมื่อไหร่เครื่องสร้างสามี - วาดสามีของคุณเองเครื่องสร้างสามี - วาดสามีของคุณเอง