Logik

Kuiz berkaitan soalan berasaskan logik.

Eskapa! - Berapa saat anda boleh bertahan dalam permainan ini?Eskapa! - Berapa saat anda boleh bertahan dalam permainan ini?