ภาษาเยอรมัน

แบบทดสอบที่จะคำนวนระดับความสามารถด้านภาษาเยอรมันของคุณ

แบบทดสอบคลังศัพท์ภาษาเยอรมันออนไลน์แบบทดสอบคลังศัพท์ภาษาเยอรมันออนไลน์