גאוגרפיה

שאלות או בדיקות הקשורות למיקום ברחבי העולם.

מבחן גיאוגרפיה עולמי - רק 1% מכל האנשים יכול לענות נכון על 73 השאלות במבחן הזה!מבחן גיאוגרפיה עולמי - רק 1% מכל האנשים יכול לענות נכון על 73 השאלות במבחן הזה!איפה בעולם אני צריכ/ה לחיות?( ”איפה אני צריכ/ה לחיות“)איפה בעולם אני צריכ/ה לחיות?( ”איפה אני צריכ/ה לחיות“)