ความตาย

แบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับความตายหรือการตาย

จุดจบของคุณจะเป็นอย่างไรจุดจบของคุณจะเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนคุณเป็นตัวละครใดในเรื่องเดธโน้ตคุณเป็นตัวละครใดในเรื่องเดธโน้ตฉันจะหมดอายุขัยเมื่อไรฉันจะหมดอายุขัยเมื่อไร